BDP alat je inovativno i modularno rješenje temeljeno na relevantnim znanstvenim istraživanjima, pristupu usmjerenom na onoga tko uči (učenika) i konstruktivnom poravnanju te na ishodima učenja (IU) i radnom opterećenju učenika. Temelji se na:
Potreba

Napravljen da odgovori na institucijsku potrebu za alatom koji omogućuje dizajn učenja temeljen na ishodima učenja (IU) tečaja, studijskog programa ili kurikuluma

Istraživanje

Dizajniran prema istraživačkim rezultatima objavljenima u relevantnoj literaturi i teorijskim okvirima koji se odnose na dizajn učenja i analitiku učenja

Iskustvo

Kreiran na temelju postojećih koncepata i alata za dizajn učenja, posebice ABC LD-a s University College London i Open University LD

Ključna načela

BDP koncept i alat razvijeni su u skladu sa sljedećim načelima:
Vertikalna usklađenost IU na razini studijskog programa/kurikuluma s onima na razini predmeta/kolegija, u skladu s načelima Bolonjskog procesa i Europskog kvalifikacijskog okvira
Horizontalno poravnanje IU-a na razini tečaja s aktivnostima poučavanja i učenja (APU) i vrednovanjem, u skladu s Biggsovom (1999.) idejom konstruktivnog poravnanja.
Planiranje radnog opterećenja uključujući radno opterećenje učenika koje je važan element u drugim konceptima dizajna učenja, kao i radno opterećenje nastavnika koje je povezano s institucijskim planiranjem.
Planiranje resursa, kao jedan od važnih elemenata dizajna učenja za sve načine isporuke (uživo, online, mješoviti i hibridni) za povećanje fleksibilnosti načina učenja.
Podrška inovativnim pedagogijama koje su istaknute u dizajnu učenja, npr. obrnuta učionica i učenje kroz rad.
Povratne informacije o kvaliteti dizajna tečaja podržane analitikom učenja.
Korisnici alata
Nastavnici i istraživači
Kreatori politika
Poslovni menadžeri

Zatražiti pristup Dobri primjeri

Proces dizajniranja

BDP alat omogućuje dizajn učenja tečaja kroz tri jednostavna koraka:

1
Plan
Otvorite tečaj, definirajte detalje i dodajte ishode učenja
2
Stvoriti
Dodajte teme, cjeline i aktivnosti podučavanja i učenja
3
Analizirati
Analizirajte dizajn tečaja i unesite promjene gdje potrebno

Poboljšanje

BDP alat pruža naprednu analizu dizajna učenja. Nadzorna ploča za analizu uključuje pregled na razini cijelog tečaja koji dizajnerima učenja omogućuje promjenu dizajna tečaja te poboljšanje iskustva i učinkovitosti učenja.

Iskustva korisnika

Tko smo mi?

Laboratorij za analitiku učenja (LA Lab) pod vodstvom prof. dr. sc. Blaženke Divjak djeluje pri Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska.

Naš interdisciplinarni istraživački tim sastoji se od istraživača iz informatike, matematike, statistike, ali i iz obrazovnih znanosti, kao i od visoko kvalificiranih stručnjaka iz tih područja te posjeduje bogato projektno i istraživačko iskustvo u analitici učenja i područjima blisko povezanim s analitikom učenja.

LAK 2024: The 2nd Workshop on Learning Design Analytics: How to Prepare AI-related Learning Design?